Trolldomsprocesserna lyfts upp i ljuset

På 1600-talet var Härnösand centrum för Skandinaviens kanske största rättsskandal. Cirka 120 människor, de flesta kvinnor, dömdes till döden. Kommunstyrelsen har nu beslutat att Härnösands kommun, tillsammans med andra aktörer, aktivt ska medverka till att öka kunskapen om dessa så kallade trolldomsprocesser.

– Tanken är att innan årets slut ska en grund ha lagts för ett större projekt för att upprätta minnesmärken på platser som förknippas med de dramatiska och tragiska händelserna. Syftet är också att bygga upp en bredare kunskap om vad som utspelade sig och att berättelserna om trolldomsprocesserna ska göra oss som lever idag medvetna om hur människovärdet kan utmanas av olika slags galenskaper, säger Karin Frejarö, kommunalråd (MP).

Redan 2011 togs initiativ på Länsmuseet Murberget att lyfta fram den mörka historien om trolldomsprocesserna i ljuset. Forskare och författare har också påpekat den tysthetens kultur som officiellt råder kring häxprocesserna.

– Vi har senaste året haft en rad samtal med Svenska kyrkan, landshövdingen, Länsmuseet med flera. De samtalen har byggt upp en gemensam ambition att äntligen göra något. Det är en så eländig historia som vi har att hantera och vi måste kunna berätta den med uppriktighet och värdighet inför de många oskyldiga offren, säger Fred Nilsson, kommunstyrelsen ordförande (S).

– Det är bara tio generationer sedan det hände. Och det hände här, säger Fred Nilsson.

Kommunstyrelsen i Härnösand beslöt i tisdags att avdela 35 000 kronor för det förberedelsearbete som nu är inlett. Länsmuseets tidigare kunskapsarbete i frågan och internationella kontakter är en viktig utgångspunkt för arbetet.

Läs mer om kommunstyreslens beslut 4 juniPDF (pdf, 64.4 kB)