Uppskattad föreläsare besökte Härnösands kommun

Mustafa Panshiri

En av få svenska poliser med ursprung från Afghanistan arbetar inte längre som polis utan reser runt Sverige för att möta ensamkommande ungdomar. Han gör också uppskattade föreläsningar för medarbetare som i sitt arbete möter nyanlända. Förra veckan fick Härnösand möta Mustafa Panshiri.

Fredag den 29/9 fick medarbetare möjlighet att delta vid två föreläsningstillfällen med den före detta polisen Mustafa Panshiri. Kvällen innan hade Mustafa träffat ungdomar på fritidsgården Kåken. Med lite utmanande tankegångar bjöd han in till givande diskussioner som för en del gav helt nya och viktiga kunskaper.

Till de två föreläsningstillfällena bjöds medarbetare in från alla kommunala förvaltningar. Det var socialsekreterare, lärare, boendepersonal och andra som möter nyanlända i sitt dagliga arbete.

Han kom till Sverige som 11-åring från Afghanistan och har här utbildat sig till polis. Att Mustafa har kunskap och egen erfarenhet om många ensamkommande och nyanländas hemland och språk har gjort att han lyckas nå fram på ett rätt så unikt sätt. Han är idag en av de få svenska poliserna med afghanskt ursprung. Idag reser Mustafa runt i Sverige och har hittills träffat fler än 1000 ungdomar och nyanlända och pratat med dem om vad det innebär att leva i ett demokratiskt land som Sverige. På ett rakt och tydligt sätt når han ut till ungdomarna. Att Mustafa samtidigt kan kommunicera med nyanlända och ungdomarna på deras eget språk är en bidragande orsak till att han får så god respons. Han har som mål att besöka landets alla kommuner och Härnösand var hans 143:e kommun.

Mustafa berättade om hur han arbetar med att informera om vårt demokratiska samhälle och varför det uppstår krockar och missförstånd ibland. Hur hanterar vi konflikter och krockar? Är vi tydliga nog i vårt sätt att förmedla våra värderingar?

- Vi kommer inte att lyckas med integrationen om vi är rädda för friktion. Lyckad integration innehåller friktion, var ett av Mustafas budskap under fredagen.

De som deltog vid föreläsningarna uppskattade dem och det blev givande diskussioner och dialoger.

Mustafa Panshiri

Mustafa Panshiri föreläser om integration

Föreläsning med Mustafa Panshiri

Mustafa Panshiri föreläste för medarbetare hos Härnösands kommun