Organisation

Ordförande i kommunfullmäktige är Jasenko Omanovic (S)
Kommunstyrelsen leds av ordförande Andreas Sjölander (S)
1:e vice ordförande Karin Frejarö (MP) och 2:e vice ordförande Anders Gäfvert (M)

Nämndsordföranden:
Arbetslivsnämnden - Stig Nilsson (S)
Skolnämnden - Ann-Christine Myrgren (S)
Socialnämnden - Krister McCarty Fagerström (S)
Samhällsnämnden - Sara Nylund (S)

Kommundirektör: Sofia Pettersson

Förvaltningscheferna:
Skolförvaltningen - Birgitta Wigren
Socialförvaltningen - Agneta Nordström
Samhällsförvaltningen - Thomas Jensen
Arbetslivsförvaltningen - Petra Norberg

Översikt på kommunens organisation.