Personal - Arbetslivsförvaltningen

Central ledningsfunktion
Stödfunktionen leds av förvaltningschefen och har i syfte att driva, utveckla och samordna förvaltningens insatser kring följande frågor:

  • Administration
  • Ekonomi
  • IT
  • Utveckling

Du hittar oss i arbetslivsförvaltningens lokaler på Johannesbergsgatan 1, Härnösand.

Personal

Bild på Petra Norberg

Petra Norberg
Förvaltningschef
Telefon: 0611-34 85 30
E-post: petra.norberg@harnosand.se

Bild på Lise-Lott Mineur

Lise-Lott Mineur
Nämndsekreterare
Telefon: 0611-34 86 01
E-post: lise-lott.mineur@harnosand.se

Bild på Mari Persson

Mari Persson
Verksamhetsstrateg
Telefon: 0611-34 85 36
E-post: mari.persson@harnosand.se

Svart-vit siluettbild

Madelene Åberg
Controller
Telefon: 0611-34 80 49
E-port: madelene.aberg@harnosand.se

Bild på Mari Persson

Anita Wiklander
Utredare
E-post: anita.wiklander@harnosand.se

Bild på Mari Persson

Mats Gradin
Verksamhetsutvecklare IT
Telefon: 0611-34 84 07
E-post: mats.gradin@harnosand.se