Vår målsättning

Arbetslivsförvaltningen har som målsättning att effektivt och med hög kvalitet bedriva verksamheterna vuxenutbildning, arbete och integration.

Vuxenutbildningens målsättning

Vuxenutbildningens mål och syfte enligt Skollagen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Hos oss finns kommunal vuxenutbildning, lärvux, yrkeshögskola och lärcentrum och dessa ska ge människor en möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens. Detta för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.

Arbete och Integrations målsättning

Arbete och Integration ansvarar för integration och mottagning av nyanlända. Man ansvarar också för sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Målsättningen är att utveckla och stödja medborgarna till egen försörjning och bidra till utveckling av människan, miljön och kommunens verksamheter.