Tips vid telefontolkning

Att tänka på:

 • Beställ tolk i god tid.
 • Meddela alltid tolken om eventuella förseningar.
 • Meddela alltid tolken om ni ej längre är i behov av tolkservice.
 • För att tolken ska kunna höra er väl, tala alltid nära telefonen.
 • Låt tolken arbeta i sin takt utan stressmoment och/eller störande ljud.
 • Informera tolken om vad som händer i rummet.
 • Försök att ställa kontrollfrågor till klienten så att ni kan försäkra er om att denne förstår.
 • Drar mötet över tiden försäkra er om att det går bra för tolken och tolkförmedlingen.
 • Telefontolkning lämpar sig vid korta och enkla ärenden där barn ej är inblandade. Om barn är inblandade, eller vid komplicerade ärenden, beställ en tolk som kan vara på plats.

Ytterligare tips:

 • Kontrollera att klienten har förstått vad du sagt och att du också har uppfattat honom eller henne riktigt.
 • Anlita aldrig anhöriga eller barn som tolk.
 • Avbryt inte tolken i onödan utan låt denne få prata till punkt.
 • Räkna med att ett samtal med hjälp av tolk tar mer tid än enspråkiga samtal.