Tidsbokning och tolkanvändning

Att tänka på:

  • För att vara säker på att det finns tolkar tillgängliga bör ni kontakta Tolkförmedlingen i god tid innan mötet med klienten.
  • Ni debiteras för den tid tolken står till ert förfogande. Om möten drar ut över tiden debiteras ni även för den tiden.
  • Om den planerade tiden ej räcker till bör ni försäkra er om att tolken kan stanna. Om våra tolkar har andra uppdrag inplanerade har denne rätt att avbryta tolkningsuppdraget. Om ni kontaktar Tolkservice kan vi förmodligen hjälpa er att lösa problemet.
  • Alla beställningar måste registreras hos oss. Därför måste ni alltid kontakta Tolkförmedlingen vid varje ny beställning, även om tolken kommer tillbaka samma dag.
  • Tidpunkten när tolkningsuppdrag avslutas ska anges i exakta minuter.
  • Vid akut tolkbehov eller om ni missat beställa tolk kan vi oftast ordna det.
  • Om ni inte är nöjda med våra tolkar vill vi att ni tar kontakt med Tolkförmedlingen