Varför anlita oss

Behovet av att bli förstådd är en demokratisk rättighet vid kontakter med myndigheter. Den som inte behärskar svenska språket har rätt till tolk, bland annat enligt förvaltningslagen.

Det är alltid myndigheten som ska beställa tolk, inte den enskilde.

Vi har 230 registrerade tolkar, som behärskar 80 olika språk

Vi är medlem i Tolkservicerådet, en rikstäckande organisation som består av offentligt ägda tolkförmedlingar och som arbetar för seriös tolkförmedling och tolkservice, vilket ger oss en större tillgång till auktoriserade tolkar och översättare samt till andra språk. Vårt mål är att du som tolkanvändare ska få bra service och hög kvalité på våra tjänster. Med din hjälp kan vi bli ännu bättre.

Alla tolkar som förmedlas via Tolkförmedlingen är testade och har undertecknat en förbindelse om tystnadsplikt och omfattas av samma sekretess som övrig personal inom den myndighet som tolkningen sker.