Offentlig tolkförmedling

12 argument för offentlig tolkförmedling

 • Inget vinstintresse.
 • Kommunal marknadskunskap.
 • Ger arbetstillfällen till kommuninvånarna.
 • Lokal kännedom.
 • Bekostad tolkutbildning med tillsyn och riktlinjer från TÖI (Tolk- och översättarinstitutet).
 • Ett led i integrationen för närområdets invandrare och flyktingar med goda språkkunskaper.
 • Tillsyn över kunskap, rättsäkerhet och seriös tolkförmedling via TolkServiceRådet.
 • Avtalsenliga arvoden förankrade hos fackförbund.
 • Skattemedlen går ej till annan kommun.
 • Landsortens närområden prioriteras och ger brukarna en tryggare och enhetlig service.
 • Förhindrar att allt styrs från storstadsområdet när det finns kunskap, erfarenhet och kvalitet lokalt.
 • En samhällsfråga.