Diarium och arkiv

Härnösands kommun har ett centraliserat diarium, det innebär att registratorerna finns samlade och arbetar i Stadshuset.

Registratorerna ansvarar för postöppning, diarieföring, skanning och arkivläggning av de handlingar som registreras i kommunens övergripande ärendehanteringssystem Dokument och Ärende samt bygg- och miljös ärendehanteringssystem VISION

Handlingar som ska bevaras omhändertas av kommunarkivet enligt en bestämd plan. Handlingarna ska ha gjorts i ordning för arkivering av den verksamhet som äger dem. När leveransen genomförts övergår ägandet av handlingarna till kommunarkivet.

Kommunarkivets personal ordnar och förtecknar inkomna leveranser. På så sätt blir arkivhandlingarna snabbt sökbara och tillgängliga vid interna frågeställningar och för utomstående forskare.