Diariet

Det här gör diariet

I den centrala registraturen sorteras inkommande post efter nämnd/förvaltning. Registratorerna ansvarar för att posten öppnas, bedöms och ankomststämplas. Registratorerna kan registrera och svara på frågor som rör alla kommunens nämnder.

Den post som inte ska registreras i kommunens övergripande ärendehanteringssystem Dokument och Ärende samt bygg och miljös ärendehanteringssystem Vision skickas vidare efter ankomststämpling till respektive nämnd/förvaltning

Registratorerna upprättar mappar för förvaring av kommunens ärenden och förvarar dessa. När ärenden/handlingar från nämndernas förvaring ska överlämnas till arkivmyndigheten, avgörs detta genom en överenskommelse mellan arkivmyndigheten och nämndens utsedda person.

Registratorerna är dagligen i kontakt med kommunens förvaltningar för tillhandahållande av diarieförda handlingar, återsökning, utlämnande av allmänna handlingar och är även rådgivande i många frågor.

Rutiner

Rutin för ärendehanteringPDF (pdf, 348 kB)
Rutin för posthanteringPDF (pdf, 135 kB)
Rutin för handläggningPDF (pdf, 288.4 kB)