Kontakt med Centraldiariets registratore

Härnösands kommuns Centraldiarie, diarium och arkiv

Besöks- och telefontider: 
Måndag - Fredag kl. 08.00 - 16.30.

E-post: centraldiariet@harnosand.se

Telefon: 0611 - 34 81 99

Välkommen att kontakta oss registratorer vid frågor och funderingar

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Här kan du läsa mer