Vad händer med inkommande handlingar

Inkommande handling

Inkommande handling

En handling som kommer till kommunen registreras i ett diarium och får ett ärendenummer.

Kopia

Kopia

En kopia av handlingen sänds till en handläggare som beslutar om hur ärendet ska hanteras.

Svar

Svar

Handläggaren skickar ett svar till avsändaren och sänder en kopia av svaret till centraldiariet där handlingen sedan förvaras en tid.

Arkivering

Arkivering

Handlingar som ska bevaras för framtiden levereras från diariet till kommunarkivet för arkivering.