Vad händer med inkommande handlingar

Inkommande handling

Inkommande handling


En handling som kommer till kommunen registreras i ett diarium och får ett ärendenummer.
Kopia

Kopia


En kopia av handlingen sänds till en handläggare som beslutar om hur ärendet ska hanteras.
Svar

Svar


Handläggaren skickar ett svar till avsändaren och sänder en kopia av svaret till centraldiariet där handlingen sedan förvaras en tid.
Arkivering

Arkivering


Handlingar som ska bevaras för framtiden levereras från diariet till kommunarkivet för arkivering.