Beställning av betygskopior

Beställning av skolbetyg

Kommunarkivet har betygsdokumentation som är äldre än fem år från gymnasium och grundskola i Härnösands kommun. Fram till fem år finns betygen kvar på skolan, kontakta skolan du gick i om du behöver kopia från dem.

Kommunarkivet har inga betyg från friskolor.

Behöver du betygskopior från kommunarkivet ber vi dig fylla i fälten nedan.


Fullgjord skolgång * (obligatorisk)
För bestyrkt kopia:
Personinformation


För skannad (obestyrkt) kopia per e-post:

Övriga frågor