Webbdiariet - sök bland ärenden

För dig som är intresserad av att ta del av ett ärende eller se vilka ärenden som finns kan du söka i diariet här. Det går även att leta handlingar och ta del av innehållet i genomförda möten samt se vilka som är förtroendevalda.

För närvarande går det att söka i kommunstyrelsens diarium. Övriga nämnders diarier kommer att bli tillgängliga under 2017.

Det går att söka med fritext eller på ett ärendenummer (diarienummer, dnr) samt avgränsa sökningen i tid med inställningar i kalendern.

Ett ärendenummer är uppbyggt med ärendets startår och ett sexsiffrigt löpnummer, exempelvis ärende 3 som startade 2016 skrivs: 2016-000003. För att söka utifrån ett ärendenummer är det viktigt att man skriver samtliga sex siffror i löpnumret. När du klickar på ärendemeningen syns handlingarna under rubriken.

För att ta del av handlingarna i ett ärende begär du ut dem hos diariet, gärna med hänvisning till ärendenumret. En avgift kan tas ut för utlämnandet om det är många handlingar som efterfrågas.

En öppen bok som det står ett äpple på