Föreskrifter

Regering har i förordningar gett rätt att utfärda lokala föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser än i förordningen.

Föreskrifter är den beteckning som används i 8 kap. regeringsformen för rättsregler, dvs. för regler som bestämmer enskildas och myndigheters handlande.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Allmänna ordningsföreskrifter Härnösands kommun.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB  2017-12-19