Föreskrifter

Regering har i förordningar gett rätt att utfärda lokala föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser än i förordningen.

Föreskrifter är den beteckning som används i 8 kap. regeringsformen för rättsregler, dvs. för regler som bestämmer enskildas och myndigheters handlande.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Allmänna ordningsföreskrifter Härnösands kommun.pdf 1.1 MB  2017-12-19
PDF Föreskrifter - Avfallshantering.pdf 3.6 MB  2018-03-06
PDF Föreskrifter - Ledningsarbeten i gata.pdf 1.6 MB  2018-03-06
PDF Föreskrifter - Vattenskydd i Viksjö.pdf 129 kB  2018-03-06
PDF Hamnordning.pdf 22.4 kB  2018-03-06
PDF Lokala hälsoskyddsföreskrifter.pdf 24.2 kB  2018-03-06
PDF Lokala hälsoskyddsföreskrifter samt Bondsjöns vattenföreskrift.pdf 19.2 kB  2018-03-28
PDF Lokala trafikföreskrifter.pdf 1.4 MB  2018-03-06
PDF Ordningsföreskrifter - Torghandel.pdf 179.5 kB  2018-03-06
PDF Ordnings- och säkerhetsföreskrifter - Härnösands hamn.pdf 22.5 kB  2018-03-06