Föreskrifter

Regering har i förordningar gett rätt att utfärda lokala föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser än i förordningen.

Föreskrifter är den beteckning som används i 8 kap. regeringsformen för rättsregler, dvs. för regler som bestämmer enskildas och myndigheters handlande.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Allmänna ordningsföreskrifter Härnösands kommun.pdföppnas i nytt fönster 386.9 kB  2015-04-14
PDF Föreskrifter - Avfallshantering.pdföppnas i nytt fönster 3.6 MB  2013-10-03
PDF Föreskrifter - Ledningsarbeten i gata.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB  2012-12-11
PDF Föreskrifter - Vattenskydd i Viksjö.pdföppnas i nytt fönster 129 kB  2012-12-11
PDF Hamnordning.pdföppnas i nytt fönster 22.4 kB  2012-03-13
PDF Lokala hälsoskyddsföreskrifter.pdföppnas i nytt fönster 24.2 kB  2013-01-23
PDF Lokala trafikföreskrifter.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB  2012-12-11
PDF Ordningsföreskrifter - Torghandel.pdföppnas i nytt fönster 179.5 kB  2013-01-23
PDF Ordnings- och säkerhetsföreskrifter - Härnösands hamn.pdföppnas i nytt fönster 22.5 kB  2012-12-11