Plan

Planen ska beskriva de önskade åtgärderna så att de kan omsättas till verklighet. Planen ska vara en instruktion över initiativ som ska tas. Åtgärderna ska beskrivas i detalj så att de säkrar det önskade utförandet.

Plan fastställs av fullmäktige om det ingår i ett samlat dokument och är kommunövergripande. Övriga kommunövergripande handlingsplaner som utgår från uppdrag eller mål som fastställts av nämnd eller styrelsen kan i vissa fall fastställas av kommunchef eller förvaltningschef.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Folkhälsoplan.pdf 642 kB  2016-01-12
PDF Grönplan.pdf 3.5 MB  2018-03-22
PDF Gång- och cykelplan för tätorten.pdf 2.7 MB  2018-03-22
PDF Handlingsplan för bredbandsutbyggnad.pdf 427.2 kB  2018-05-03
PDF Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun 2015-2018.pdf 301.2 kB  2015-12-02
PDF Handlingsplan för näringslivsutveckling 2017-2025.pdf 620.5 kB  2018-03-15
PDF Klimat-energiplan 2017-2020.pdf 1.1 MB  2017-02-09
PDF Posom-plan.pdf 120.1 kB  2015-12-28
PDF Renhållningsordning 2018 - 2020 med avfallsplan och lokala föreskrifter.pdf 4.1 MB  2018-01-25