Program

Programmet talar om vad vi ska uppnå inom ett visst område. Programmet ska göra det möjligt att skriva en plan för den aktuella verksamheten utan ytterligare ideologiska överväganden.

Program / plan fastställs av fullmäktige om det ingår i ett samlat dokument och är kommunövergripande. Övriga kommunövergripande handlingsplaner som utgår från uppdrag eller mål som fastställts av nämnd eller styrelsen kan i vissa fall fastställas av kommunchef eller förvaltningschef.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer 2017-2022.pdf 1.4 MB  2017-12-05
PDF Naturvårdsprogram.pdf 946.1 kB  2011-12-01
PDF Naturvårdsprogram Bilaga 1 - Härnösands kommun.pdf 38.3 kB  2011-12-01
PDF Naturvårdsprogram Bilaga 2 - Värdefulla naturområden.pdf 2.1 MB  2014-03-11
PDF Naturvårdsprogram Bilaga 3 - Friluftsliv.pdf 741 kB  2015-06-24
PDF Naturvårdsprogram Bilaga 4 - Biologisk mångfald.pdf 29.6 kB  2011-12-01
PDF Naturvårdsprogram Bilaga 5 - Naturvärdeskartor.pdf 797.7 kB  2011-12-01
PDF Program för krisberedskap.pdf 279.1 kB  2016-02-02
PDF Program - Giftfri vardag.pdf 510.7 kB  2017-09-04
PDF Trafikprogram Härnösands kommun 2015-2050.pdf 828.5 kB  2017-12-05