Reglementen, ägardirektiv och bolagsordning

Bestämmelser som beskriver ansvarsfördelning och verksamhets- och arbetssätt för en viss verksamhet, en rutin, en nämnd eller en befattningshavare.

Kommunövergripande dokument som fastställs av fullmäktige.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Attestreglemente.pdf 238.7 kB  2016-10-12
PDF Bestämmelser om ekonomiska ersättningar för förtroendevalda 2015-2018.pdf 72 kB  2015-06-04
PDF Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder.pdf 165.8 kB  2017-10-06
PDF Kommunfullmäktige - Arbetsordning.pdf 440.5 kB  2016-11-24
PDF Reglemente för ekonomistyrning.pdf 428.4 kB  2017-03-08
PDF Reglemente för revisorerna 2015-06-22.pdf 279.1 kB  2015-09-22
PDF Reglemente för Tillgänglighetsrådet Härnösand 2015-06-22.pdf 35.6 kB  2015-11-09
PDF Reglemente internkontroll.pdf 377.9 kB  2014-08-19
PDF Reglemente - Kommunala pensionärsrådet.pdf 40.2 kB  2016-03-03
PDF Reglemente kommunalt partistöd.pdf 46 kB  2018-03-19
PDF Reglemente - Landsbygdsrådet.pdf 38.8 kB  2016-03-03
PDF Reglemente - Ungdomsrådet.pdf 42.9 kB  2016-03-03