Reglementen, ägardirektiv och bolagsordning

Bestämmelser som beskriver ansvarsfördelning och verksamhets- och arbetssätt för en viss verksamhet, en rutin, en nämnd eller en befattningshavare.

Kommunövergripande dokument som fastställs av fullmäktige.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Attestreglemente.pdföppnas i nytt fönster 238.7 kB  2016-10-12
PDF Bestämmelser om ekonomiska ersättningar för förtroendevalda 2015-2018.pdföppnas i nytt fönster 72 kB  2015-06-04
PDF Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder.pdföppnas i nytt fönster 165.8 kB  2017-10-06
PDF Kommunfullmäktige - Arbetsordning.pdföppnas i nytt fönster 440.5 kB  2016-11-24
PDF Reglemente för ekonomistyrning.pdföppnas i nytt fönster 428.4 kB  2017-03-08
PDF Reglemente för revisorerna 2015-06-22.pdföppnas i nytt fönster 279.1 kB  2015-09-22
PDF Reglemente för Tillgänglighetsrådet Härnösand 2015-06-22.pdföppnas i nytt fönster 35.6 kB  2015-11-09
PDF Reglemente internkontroll.pdföppnas i nytt fönster 377.9 kB  2014-08-19
PDF Reglemente - Kommunala pensionärsrådet.pdföppnas i nytt fönster 40.2 kB  2016-03-03
PDF Reglemente kommunalt partistöd.pdföppnas i nytt fönster 45.8 kB  2016-11-24
PDF Reglemente - Landsbygdsrådet.pdföppnas i nytt fönster 38.8 kB  2016-03-03
PDF Reglemente - Ungdomsrådet.pdföppnas i nytt fönster 42.9 kB  2016-03-03