Förvaltningschefer - kontaktuppgifter

Härnösands Rådhus

Härnösands Rådhus.

Sofia Pettersson

Kommundirektör och förvaltningschef för Kommunstyrelseförvaltningen
Sofia Pettersson
Telefon:
0611-34 80 02
E-post:sofia.pettersson@harnosand.se

Porträtt Thomas Jensen

Förvaltningschef för Samhällsförvaltningen
Thomas Jensen
Telefon:
0611-34 81 55
E-post: thomas.jenssen@harnosand.se

Petra Norberg

Förvaltningschef för Arbetslivsförvaltningen
Petra Norberg
Telefon:
0611-34 85 30
E-post: petra.norberg@harnosand.se

Porträtt Agneta Nordström

Förvaltningschef / Socialchef för Socialförvaltningen
Agneta Nordström
Telefon:
0611-34 83 40
E-post: agneta.nordstrom@harnosand.se

Birgitta Wigren

Förvaltningschef / Skolchef för Skolförvaltningen
Birgitta Wigren
Telefon: 0611-34 89 20
E-post: birgitta.wigren@harnosand.se