Kommunala hel- och delägda bolag

Illustration av organisationen för kommunala hel- och delägda bolag

Bolagen är:

  • Härnösandshus 100%
  • AB Härnösands kommunfastigheter 100%
  • Härnösand Energi & Miljö AB 100% 
  • Härnösands Elnät AB 100%
  • Invest i Härnösand AB 100%
  • Technichus i Mittsverige AB 100%
  • Kommunbränsle i Ådalen AB
  • Servanet AB
  • Höga Kusten destinationsutveckling AB