Härnösand Energi & Miljö AB

Ett vindkraftverk

Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) ägs till 100 procent av Härnösands kommun. Bolaget har strax under 130 anställda och omsätter cirka 300 Mkr.

Vision

HEMAB bidrar aktivt genom sin verksamhet till att göra Härnösand attraktivt samt skapar förutsättningar för en positiv utveckling med inflyttning och nya företag i kommunen. Verksamheten ger kunderna långsiktighet, närhet och störningsfria leveranser.

Affärsidé

  • HEMAB ska vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.
  • HEMAB ska tillhandahålla en prisvärd teknisk infrastruktur i Härnösand i nära samverkan med ägare, kunder, myndigheter och grannkommuner.
  • HEMAB ska bedriva en ansvarsfull och kostnadseffektiv verksamhet med långsiktighet i ekonomiska och miljömässiga överväganden.
  • Verksamheten ska omfatta: Fjärrvärme/ vindkraft, Renhållning/ återvinning, Vatten och avlopp, Stadsnät och Elnät.

ServaNet AB:

Beträffande stadsnätsverksamheten så äger HEMAB, Sundsvall Elnät AB och Ånge kommun tillsammans ServaNet AB. ServaNet presenterar tjänsteutbudet och sköter driften av höghastighetsnätet för kommunikation i Härnösand.

HEMAB äger fortfarande alla fibrer, kanalisation med mera, det vill säga infrastrukturen.

Besök HEMAB

Hemsida: www.hemab.selänk till annan webbplats

Besöksadress
Västra Ringvägen 125
Box 304
871 25 Härnösand
Kontakt
Telefon: 0611-55 75 00
Fax: 0611-55 75 01
E-post: info@hemab.se