Härnösands Energipark

Solfångare

Solfångare vid Härnösands Energipark.

Energiparken är en plats där småskaliga ännu inte fullt konkurrenskraftiga anläggningar för el- och värmeproduktion kan byggas, testas och få avsättning för sin energi.

Det är även en visningsplats för teknik, samt en inspirerande mötesplats för samarbeten mellan intressenter, exempelvis lokalt och regionalt näringsliv, grundskola, universitet, forskare, Technichus och bostadsrättsföreningar.

Den är unik genom det faktum att anslutnings- och avsättningsmöjligheter finns för båda energislagen el och värme, där värmen blir till fjärrvärme.

Läs mer om Härnösands Energipark hos HEMABlänk till annan webbplats