Härnösandshus

Härnösandshus

AB Härnösandhus är ett kommunalägt bostadsbolag med ca 1 700 lägenheter.

I det helägda dotterbolaget AB Härnösands kommunfastigheter finns delar av kommunens verksamhet samt ett fåtal privata företag som hyresgäster. 

AB Härnösands Näringsfastigheter, även det ett helägt dotterbolag, innehar ett mindre antal kommersiella fastigheter.

Besök Härnösandshus

Hemsida: www.harnosandshus.selänk till annan webbplats

Adress
Nybrogatan 13
Box 103
871 31 Härnösand

Kontakt
Telefon: 0611-882 00
E-post till uthyrningsavdelning: uthyrning@harnosandshus.se
E-post om övriga ärenden: info@harnosandshus.se