Kommunstyrelseförvaltningen

Härnösands Rådhus

Härnösands Rådhus.

Kommundirektören är kommunens högste chef men även chef för kommunstyrelseförvaltningen. I kommundirektörens arbetsuppgifter ingår bland annat att vara länken mellan den politiska styrningen och förvaltningsorganisationen.

Kommunstyrelseförvaltningens huvuduppgifter är:

  • Att vara kommunstyrelsens verkställande organ för ledning och utveckling av den kommunala verksamheten.
  • Konsultativt stöd och projektering inom olika specialistområden samt samordnad service inom framförallt ekonomi- och personaladministration.

Vår målsättning:
Målsättning är att med effektivitet och hög kvalitet förmedla kommunens politiska mål och att följa upp och informera om de beslut som fattas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Kommunstyrelseförvaltningen ska också med kvalitet och effektivitet vara en servicefunktion till kommunens övriga förvaltningar och nämnder.

Sofia Pettersson

Kommundirektör
Sofia Pettersson
Telefon: 0611-34 80 02
E-post: sofia.pettersson@harnosand.se