Integrationsbidrag 2018

Integrationsbidrag till föreningar och ideella aktörer


Under 2018 har kommunen avsatt 500 000 kronor till integrationsbidrag. Bidrag kan sökas av föreningar och ideella organisationer för olika aktiviteter och projekt som ska främja integration och mångfald. Aktörer som kan söka är de som har sin verksamhet i Härnösands kommun, är verksamma bland boende i Härnösands kommun, är demokratiskt uppbyggda och öppna på lika villkor för alla kommuninvånare.

Bidraget ska inte användas till att finansiera ordinarie verksamhet, men kan användas till att täcka de extra kostnader som uppstår när man vill utöka sin verksamhet med integrationsaktiviteter.

Kommunen ser gärna att projektet har en eller flera samarbetspartners.
Bidrag kan sökas för upp till 50 000 kronor per aktivitet/projekt. Ansökan ska förutom beskrivning och målsättning med aktiviteten också innehålla en budget.

Återrapportering med ekonomisk slutredovisning och en utvärdering av projektet ska ske inom en månad efter det att aktiviteten genomförts. Återredovisning sker i formuläret i vänstermenyn.

Ansökning och bedömning sker löpande under året, men tänk på att vara ute i god tid innan projektstart för att ansökan ska hinna behandlas. Vi räknar med en handläggningstid på ca 6 veckor. När din ansökan är skickad får du en bekräftelse via e-post till den kontaktadress du angett. Du ska då även se ett meddelande här om att din ansökan är skickad. Om det inte fungerar, kontakta någon av personerna nedan.

Vanligt förekommande frågor:

- Omfattas asylsökande deltagare av någon försäkring?

Svar: Sökande bör kontrollera med sitt försäkringsbolag och/eller förbund vad som gäller. Det finns ingen generell försäkring för asylsökande. I Västernorrland har asylsökande under 18 år rätt till sjukvård på samma villkor som andra barn och ungdomar bosatta inom landstinget, personer som fyllt 18 år ska få akutsjukvård och tandvård samt vård och tandvård som inte kan anstå.

Här kan du läsa mer om asylsökandes rättigheter till sjukvård.länk till annan webbplats

- Kan bidraget användas till medlemsavgifter?

Svar: Nej, bidraget får inte användas till medlemsavgifter. Sökande har dock möjlighet att erbjuda medlemskap till ett rabatterat pris för att öppna upp för nya medlemmar.

Länk till ansökningsformuläret för integrationsbidrag

Har du frågor? Kontakta integrationsbidrag@harnosand.se

Du kan även kontakta:

  • Sandra Sjölander, Idrotts- och kulturfrågor, tel. 0611-34 81 83
  • AnnnaKarin S Gudmundsson, allmänna frågor, tel. 0611-34 80 27
  • Sanna Hellberg, integrationsfrågor, tel. 070-201 58 91