Integrationsbidrag 2018

Integrationsbidrag till föreningar och ideella aktörer


Under 2018 har kommunen avsatt 500 000 kronor till integrationsbidrag, dessa medel är nu fördelade till ett antal föreningar. Dessa föreningar har genom sitt arbete på ett positivt bidragit till en bra integaration i vår kommun.

Återredovisning
Återrapportering med ekonomisk slutredovisning och en utvärdering av projektet ska ske inom en månad efter det att aktiviteten genomförts.
Länk till Återredovisningssidan

Har du frågor? Kontakta integrationsbidrag@harnosand.se

Du kan även kontakta:

  • Sandra Sjölander, Idrotts- och kulturfrågor, tel. 0611-34 81 83
  • AnnnaKarin S Gudmundsson, allmänna frågor, tel. 0611-34 80 27
  • Sanna Hellberg, integrationsfrågor, tel. 070-201 58 91