Integrationsbidrag - ansökan

Aktiviteten/projektet ska vara klart avgränsat och inte utgöra en del av ordinarie verksamhet. Kommunen ser gärna att projektet har en eller flera samarbetspartners.
Bidrag kan sökas för upp till 50 000 kronor per aktivitet/projekt. Ansökan ska förutom beskrivning och målsättning med aktiviteten också innehålla en budget.

Ansökning och bedömning sker löpande under året, men tänk på att vara ute i god tid innan projektstart för att ansökan ska hinna behandlas. Vi räknar med en handläggningstid på ca 6 veckor.

Frågor om bidraget och ansökan skickas med e-post till: integrationsbidrag@harnosand.se

Ansökan för bidrag till aktivitet/evenemang inom integrationsprojektet 2018


Ange konto för utbetalning av eventuellt beviljat bidrag: *

Kommer ni att samarbeta med andra föreningar/organisationer: *


Har ni sökt eller kommer ni söka andra bidrag till aktiviteten/projektet: *