Integrationsbidrag - återredovisning och utvärdering

Återredovisningen avser de ideella organisationer och föreningar som beviljats Integrationsbidrag från Härnösands kommun.

Redovisningen av projektet, aktiviteten ska lämnas, senast inom en månad efter avslutat projekt/aktivitet.

Frågor om återredovisningen skickas med e-post till: integrationsbidrag@harnosand.se

Du kan även kontakta:

  • Sandra Sjölander, Idrotts- och kulturfrågor, tel. 0611-34 81 83
  • AnnaKarin S Gudmundsson, allmänna frågor, tel. 0611-34 80 27
  • Sanna Hellberg, integrationsfrågor, tel. 070-201 58 91

Återredovisning och utvärdering av beviljat integrationsbidrag 2018

Anser ni att ni nått de målgrupper ni avsåg med aktiviteten/projektet? * (obligatorisk)
Anser ni att ni nått de målgrupper ni avsåg med aktiviteten/projektet?