Kommunstyrelseförvaltningens organisation

Här är en organisationsöversikt på Kommunstyrelseförvaltningen, dess enheter och funktioner.

Illustration: Kommunstyrelseförvaltningens organisation