Sommarlovsaktiviteter, nytt bidrag

Flicka som leker i gräset

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF) har gett Härnösands kommun 655 000 kr. Pengarna ska användas till att skapa kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6 - 15 år.

Sommarlovsaktiviteterna ska uppfylla vissa kriterier, de ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa möten och nya kontaktytor mellan barn och unga med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad det gäller tillgång och deltagande
  • genomföras inom Härnösands kommun

200 000 kronor kan sökas av de föreningar, ideella organisationer och företag som vill arrangera och genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Aktiviteterna kan genomförs i samarbete med andra ideella organisationer och företag. Aktörerna ska vara demokratiskt uppbyggda och öppna på lika villkor för alla barn och ungdomar.

Övriga 455 000 kronor kan användas av kommunens förvaltningar och bolag för egna aktiviteter eller för aktiviteter som genomförs av eller i samarbete med företag eller andra aktörer. Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott och utöver det kommunen och bolagen själva anslår för planerade och budgeterade sommarlovsaktiviteter. Ingen behovsprövning ska göras av de barn som deltar i dessa sommaraktiviteter.

Sista ansökningsdagen var 4 maj 2017  

Frågor om bidraget skickas med e-post till: sommarlovsaktiviteter@harnosand.se

Du kan även kontakta:

  • Sandra Sjölander, Idrotts- och fritidsfrågor, telefon: 0611-34 81 83
  • AnnaKarin S Gudmunsson, allmänna frågor, telefon: 0611-34 80 27
  • Sanna Hellberg, integrationsfrågor, telefon: 070-201 58 91