Sommarlovsaktiviteter - återredovisning och utvärdering

Återredovisningen avser de ideella organisationer, föreningar, företag och delar av kommunorganisationen som beviljats stöd till sommarlovsaktiviteter 2017

Redovisningen av aktiviteten ska lämnas senast inom en månad efter avslutad aktivitet.

Frågor om återredovisningen skickas med e-post till: sommarlovsaktiviteter@harnosand.se

Du kan även kontakta:

  • Sandra Sjölander, Idrotts- och fritidsfrågor, tel. 0611-34 81 83
  • AnnaKarin S Gudmunsson, allmänna frågor, tel. 0611-34 80 27
  • Sanna Hellberg, integrationsfrågor, tel. 070-201 58 91  


Återredovisning och utvärdering av beviljat bidrag till sommarlovsaktivitet 2017

Anser ni att ni nått de målgrupper ni avsåg med aktiviteten/projektet? *