Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter

Kommunstyrelseförvaltningen ska med kvalitet och effektivitet vara en servicefunktion till kommunens övriga förvaltningar och nämnder.

Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter är strategiska och har kommunövergripande uppgifter

  • Kommunledningskontoret
  • Ekonomiavdelningen
  • HR-avdelningen
  • IT-avdelningen
  • Tillväxtavdelningen
  • Kommunikationsavdelningen