IT-avdelningen

Stadshuset

IT-enheten finns i Stadshuset

Vilka är vi?

På IT-avdelningen är vi 15 personer inom olika ansvarsområden. Vi finns på plan två i stadshuset på Norra Kyrkogatan 3.

Vad gör vi?

IT-avdelningen arbetar för att stötta kommunens verksamheter med service och expertkompetens inom IT och digitalisering. Vi arbetar med drift och utveckling av kommunens IT-plattform, infrastruktur, telefoni och verksamhetssystem samt användarstöd via vår Helpdesk.

Vi är också ett stöd i förvaltningarnas verksamhetsutveckling inom it och digitalisering. Inköp av arbetsstationer och skrivare, hårdvara för infrastruktur, mjukvara och licenser med mera samordnas via oss.

Avdelningen har även ett övergripande samordningsansvar för strategi-, policy- och säkerhetsfrågor för den kommunala IT-verksamheten.

Vår vision är: IT ska spara tid, inte ta tid!