Kommunledningskontoret

Härnösands Rådhus

Härnösands Rådhus.

Kommunledningskontorets kärna finns i Rådhuset. Här finns kommundirektör och kanslichef samt de administrativa tjänstemän vars uppgift bl.a. är att motta, utreda och bereda ärenden till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Kontorets uppgift är också att förmedla kommunstyrelsens mål samt följa upp och informera om de beslut som fattas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Utöver sin styrande och samordnande roll är kontoret en servicefunktion till kommunens övriga förvaltningar och nämnder.

Den politiska ledningen för kommunstyrelse och kommunfullmäktige finns också lokaliserade i Rådhuset samt dess politiske samordnare och kommunsekreterarna.

Inom kommunledningskontorets verksamhetsområde finns ett antal enheter. Dessa är inte placerade i Rådhuset utan finns i andra fastigheter i kommunen.

  • Överförmyndarenheten
  • Serviceenheten vilken innefattar kommunarkiv, kommunreception, centraldiariet och kontorsservice.
  • Kostenheten innefattar produktionsköket Navet samt berednings- och serveringskök vid kommunala skolor.

 

 

Titel


Namn

Telefon

Kommundirektör


Sofia Pettersson

0611 - 34 80 02

Chefsstöd kommundirektör


Monica Ekman

0611 - 34 80 02


 
Kansli
Kanslichef


Anna Bostedt

0611 - 34 80 28

Kommunsekreterare


Jeanette George

0611 - 34 80 16

Kommunsekreterare


Johanna Laine

0611 - 34 80 08

Politisk samordnare


Sonja Hedenberg

0611 - 34 80 04

Utredare
Utredare


Ina Lindström

0611 - 34 80 17

Utredare


Henrik Petré

0611 - 34 80 15

Utredare / Beredskapssamordnare


Per Jonsson

0611 - 34 80 19

Samordnare - Tjänstemän
Administrativ samordnare


Monica Ekman

0611 - 34 80 05

Folkhälsosamordnare


Vakant


Våldsförebyggande samordnare


Anna-Karin Hasselborg

0611-34 80 26

Datasäkerhetsamordnare


Vakant


Integrationskoordinator


Annakarin Gudmundsson

0611 - 34 80 27

Intendent


Marie Örjestål

0611 - 34 80 07

Processledare


Malin Ullström

0611 - 34 80 24