Kommunledningskontoret

Härnösands Rådhus

Härnösands Rådhus.

Kommunledningskontorets kärna finns i Rådhuset. Här finns kommundirektör och kanslichef samt de administrativa tjänstemän vars uppgift bl.a. är att motta, utreda och bereda ärenden till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Kontorets uppgift är också att förmedla kommunstyrelsens mål samt följa upp och informera om de beslut som fattas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Utöver sin styrande och samordnande roll är kontoret en servicefunktion till kommunens övriga förvaltningar och nämnder.

Den politiska ledningen för kommunstyrelse och kommunfullmäktige finns också lokaliserade i Rådhuset samt dess politiske samordnare och kommunsekreterarna.

Inom kommunledningskontorets verksamhetsområde finns ett antal enheter. Dessa är inte placerade i Rådhuset utan finns i andra fastigheter i kommunen.

  • Överförmyndarenheten
  • Serviceenheten vilken innefattar kommunarkiv, kommunreception, centraldiariet och kontorsservice.
  • Kostenheten innefattar produktionsköket Navet samt berednings- och serveringskök vid kommunala skolor.

 

 

Titel

Namn

Telefon

Kommundirektör

Sofia Pettersson

0611 - 34 80 02

Chefsstöd kommundirektör

Monica Ekman

0611 - 34 80 02


 KansliKanslichef

Anna Bostedt

0611 - 34 80 28

Kommunsekreterare

Jeanette George

0611 - 34 80 16

Kommunsekreterare

Johanna Laine

0611 - 34 80 08

Politisk samordnare

Sonja Hedenberg

0611 - 34 80 04
UtredareUtredare

Ina Lindström

0611 - 34 80 17

Utredare

Henrik Petré

0611 - 34 80 15

Utredare / Beredskapssamordnare

Per Jonsson

0611 - 34 80 19
SamordnareAdministrativ samordnare

Monica Ekman

0611 - 34 80 05

GIS samordnare

Eva Bååth

0611 - 34 81 29

Folkhälsosamordnare

Karin Erlander

0611 - 34 82 54

Integrationskoordinator

Annakarin Gudmundsson

0611 - 34 80 27

Intendent

Marie Örjestål

0611 - 34 80 07

Våldsförebyggande samordnare 8 jan

Anna-Karin Hasselborg

0611 - 34 80 26
RådgivareReserådgivare

Jerker Sjödin

0611 - 34 80 33