Kommunreception

Stadshuset

Välkommen till kommunreceptionen


Receptionens öppettider

Alla vardagar: 08.00 - 16.30

Hos oss kan du:

  • få information om Härnösands kommuns verksamheter.
  • få hjälp med att bli hänvisad till rätt handläggare/tjänsteman i kommunen.
  • få informationsmaterial och blanketter.
  • få information och hjälp med att fylla i kommunens blanketter.
  • få hjälp med att söka och begära ut allmänna offentliga handlingar.
  • få en P-skiva som gäller för parkering i centrala Härnösand.
  • lämna post och paket för vidare befordran till kommunens verksamheter.
  • lämna in synpunkter som rör kommunens verksamheter.
  • läsa kommunens officiella anslagstavla, där t ex protokoll, kungörelser anslås.
  • som besökare till Stadshuset och Rådhuset få p-tillstånd till gästparkeringen.