Kommunreception

Stadshuset

Välkommen till kommunreceptionen


Receptionens öppettider, 
vardagar: 08.00 - 16.30
(Dag före röd dag stänger receptionen redan kl. 13.00)

Hos oss kan du:

 • som besökare till Stadshuset och Rådhuset få p-tillstånd till gästparkeringen.
 • få information om Härnösands kommuns verksamheter.
 • få hjälp med att bli hänvisad till rätt handläggare/tjänsteman i kommunen.
 • få informationsmaterial och blanketter.
 • få information och hjälp med att fylla i kommunens blanketter.
 • få hjälp med att söka och begära ut allmänna offentliga handlingar.
 • få en P-skiva som gäller för parkering i centrala Härnösand.
 • lämna post och paket för vidare befordran till kommunens verksamheter.
 • lämna in synpunkter som rör kommunens verksamheter.
 • läsa kommunens officiella anslagstavla, där t ex protokoll, kungörelser anslås.
 • Hitta en av kommunens InfoPoints - En turistservice till besökare med information och inspiration om Höga Kusten och Härnösand samt personlig service.