Kontakt med Navet

Ledningen på Kostenheten och Navet.
Marie Holmberg

Enhetschef/Kostchef
Marie Holmberg
Telefon: 0611 - 34 86 78
Arbetsområde: Kostansvarig i kommunen

Emilia Norberg

Produktionschef
Emilia Norberg
Telefon: 0611 - 34 86 77
Arbetsområde: Chef på produktionsköket Navet

Sandra Arvola

Verksamhetsansvarig
Sandra Arvola
Telefon: 0611 - 34 79 54
Arbetsområden: Ansvarig för skolor och förskolor på fastlandet

Kia Olsson

Verksamhetsansvarig
Kia Olsson
Telefon: 0611 - 34 86 30
Arbetsområden: Ansvarig för skolor och förskolor på Härnön