Våra mål

Vårt övergripande mål är att laga och servera en god, vällagad och näringsriktig måltid till nöjda matgäster.

För att nå vårt mål ska:

Vi vara en del i kommunens folkhälsoarbete och vara en kommunövergripande angelägenhet.

Arbetet bedrivas kvalitetsinriktat och vara en organisation där människor har möjlighet att utvecklas.

Inköpen av livsmedel följa de krav som ställts vid upphandlingen.

  • Vi vill uppnå regeringens beslut om 35% ekologiskt.
  • Vi vill köpa så mycket svenska livsmedel som möjligt, för att gynna våra svenska bönder, samt ur miljöperspektiv..
  • Vi jobbar för att minska matsvinnet.

Här kan du läsa riktlinjer för kostverksamheten i Härnösands kommunPDF (pdf, 1.8 MB)