Vår verksamhet

Peter som lagar mat

Kostenheten bildades 2002-01-01 och den omfattar i dagsläget produktionsköket Navet och kommunens förskole- och skolkök.

Verksamheten är koncentrerad till Navet som levererar kyld/varm mat till 27 mottagningskök inom förskola och skola. Utöver dessa finns 2 mindre tillagningskök som enbart lagar mat till sin förskola/skola.

Vi levererar även måltider till kommunens särskilda boenden och matlådor till hemmaboende.
 
Totalt är vi 57 tillsvidare anställda var av 11 st arbetar på Navet.
Vi lagar och levererar ca. 1.200.000 portioner/år.

Vår omsättning är ca 38 miljoner kronor/år.

  • Livsmedel ca 14 miljoner kronor.
  • Personalkostnader ca 20 miljoner kronor.
  • Övrigt ca 4 miljoner kronor.

Vi tar gärna emot studiebesök på Navet, kontakta oss om du är intresserad.

Tullan som lagar mat.
Marko har lagat Navets biffar