Livsmedelshygien

Peter tar temperatur på varor i varumottagningen

Peter tar temperatur på varor i varumottagningen.

Kostenhetens samtliga tillsvidareanställda har genomgått grundläggande utbildning i livsmedelshygien. Vi genomför även uppdateringskurser i det hygieniska regelverket vartannat år.

Alla kök har regelbundna besök av miljökontoret. Vid de inspektioner som gjorts har utifrån ny EU-lagstiftning en del brister framkommit. Framförallt gällande underhåll och till viss del har det även krävts ombyggnation av vissa mottagningskök.