Våra kök

Här är en förteckning över våra tillagningskök och mottagningskök

Våra tillagningskök

Tillagningskök

Telefon

Produktionsköket Navet

0611 - 34 86 70

Brunneskolan

0611 - 34 87 37

Häggdånger byskola

0611 - 710 86

Stigsjö förskola

0611 - 402 70

 

Våra mottagningskök

Mottagningsskök

Telefon

Brännaskolan

0611 - 34 85 69

Brännans förskola

0611 - 34 86 88

Bondsjöhöjdens skola

0611 - 34 85 72

Bondsjöhöjdens förskola

0611 - 34 85 54

Gerestaskolan

0611 - 34 88 16

Grönbackens förskola

0611 - 34 85 54

Gånsviks förskola

0611 - 34 81 90

Hedda Wisingskolan

0611 - 34 79 08

Hälledalsskolan

0611 - 34 81 82

Hälledals förskola

0611 - 34 84 32

Härnösands gymnasium

070 - 294 66 11

Murbergskolan

0611 - 34 87 71

Murbergets förskola

0611 - 34 89 73

Solenskolan

0611 - 34 87 06

Svalans förskola

0611 - 34 88 02

Tullportens förskola

0611 - 34 88 61

Wendela Hellman skolan

0611 - 34 79 74

Ängets förskola

0611 - 34 85 43

Älandsbro skola

0611 - 34 88 74

Älandsbro förskola

0611 - 34 89 15