Kulturenheten

Kultur blir vad man gör den till!

Kulturverksamheten i Härnösands kommun ska vara till glädje, locka till nyfikenhet och skapa engagemang.

Det egna skapandet, oavsett vad det innebär, är en viktig del av kulturen som förvaltningen värnar om, likaså kulturen som en länk mellan skilda nationaliteter, språk och värderingar.

Ur en demokratisk synvinkel är det viktigt att kulturen i Härnösands kommun är tillgänglig för alla.

Mer information om dessa frågor finns under Kultur, fritid och turism högst upp på sidan.