Överförmyndarenheten

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Härnösands kommun har en politiskt tillsatt överförmyndare.

Vill du bli en god man?

Överförmyndarenheten
Telefon: 0611-34 80 00

Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Vid överförmyndarenheten finns ett antal anställda utredare.

Överförmyndarenheten tar endast emot bokade besök

Kontakta enhetens utredare via telefon eller e-post för att boka tid för ditt besök.

Post skickas till:  Härnösands kommun, Överförmyndarenheten, 871 80 Härnösand eller lämnas direkt i Kommunreceptionen

Aktuellt

Granskningsläget - I skrivande stund har vi granskat 311 årsräkningar av 323.
2018-06-28.