Överförmyndarenheten

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Härnösands kommun har en politiskt tillsatt överförmyndare.

Vill du bli en god man?

Överförmyndarenheten
Telefon: 0611-34 80 00

Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Vid överförmyndarenheten finns ett antal anställda utredare.

Överförmyndarenheten tar endast emot bokade besök

Kontakta enhetens utredare via telefon eller e-post för att boka tid för ditt besök.

Post skickas till:  Härnösands kommun, Överförmyndarenheten, 871 80 Härnösand eller lämnas direkt i Kommunreceptionen

Nyheter


Ändringar i fasta arvoden from 2017-07-01
Fasta arvoden för ställföreträdare (gode män och särskild förordnad vårdnadshavare) för ensamkommande flyktingbarn sänks. Du kan läsa mer på sidan ensamkommande flyktingbarn.

Antal granskade årsräkningar
343 av 343 inkomna årsräkningar är nu granskade.