Överförmyndarenheten

I varje kommun ska det finnas en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare. Härnösands kommun har en politiskt tillsatt överförmyndare samt ersättare.

Vill du bli en god man?

Överförmyndarenheten
Telefon: 0611-34 80 00

Överförmyndare (S)
Åke Molander

Överförmyndare, ersättare (M)
Nils Hansson

Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt och missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Vid överförmyndarenheten finns ett antal anställda utredare

Överförmyndarenheten tar endast emot bokade besök

Kontakta enhetens utredare via telefon eller e-post för att boka tid för ditt besök.

Post skickas till:  Härnösands kommun, Överförmyndarenheten, 871 80 Härnösand eller lämnas direkt i Kommunreceptionen