Överförmyndarenheten

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Härnösands kommun har en politiskt tillsatt överförmyndare.

Vill du bli en god man?

Överförmyndarenheten
Telefon: 0611-34 80 00

Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Vid överförmyndarenheten finns ett antal anställda utredare.

Överförmyndarenheten tar endast emot bokade besök

Kontakta enhetens utredare via telefon eller e-post för att boka tid för ditt besök.

Post skickas till:  Härnösands kommun, Överförmyndarenheten, 871 80 Härnösand eller lämnas direkt i Kommunreceptionen

Aktuellt

Nu kan du söka hyresbidrag ur stiftelserna "Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder" och "Stiftelsen syskonen Lindstedts minne".

Här kan du läsa mer och hämta din ansökningsblankett