Ensamkommande flyktingbarn

Bilder på elever

De ensamkommande barnen har kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Eftersom föräldrarna inte finns i Sverige har varje barn rätt till stöd av en god man som i föräldrarnas ställe ska bevaka barnets intressen och vårda deras angelägenheter.

Dessa barn och ungdomar befinner sig i en svår situation av osäkerhet och väntan och är i behov av trygghet.

God man har numera befogenhet och skyldighet att bevaka barnets intressen i alla avseenden.

Läs mer om ensamkommande barn och ungdomar

Information till ställföreträdare för ensamkommande barnPDF (pdf, 497.4 kB)

Du loggar in med din e-legitimation.