Arvode och ersättning

Från och med 2017-07-01 gäller nya belopp för arvode och kostnadsersättning.
Beslut 2017-04-04 Diarienummer xxx/17.

Arvode och ersättning för god man för barn som är under asylprocess

Benämning

Belopp

Fast arvode kr/mån

2 000 kr

Bilersättning kr/mil

18,50 kr


Arvode och ersättningar för ställföreträdare för barn som fått permanent uppehållstillstånd (PUT)

Benämning

Belopp

Fast arvode kr/mån.

1 500 kr

Bilersättning kr/mil.

18,50 kr

 

Arvode och ersättningar för ställföreträdare för barn som fått sitt asylärende prövat i alla instanser och inte får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Benämning

Belopp

Fast arvode kr/mån.

1 500 kr

Bilersättning kr/mil.

18,50 kr

 

Körjournal inlämnas senast den 3:e varje månad till överförmyndarenheten för erhållande av eventuell bilersättning.

Informationsmaterial för ställföreträdare till ensamkommande barn
PDF
(pdf, 113.7 kB)

Riktlinjer vid arvodering till gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande barnPDF (pdf, 53.3 kB)