Arvode och ersättning

Från och med 2017-07-01 gäller nya belopp för arvode och kostnadsersättning.
Beslut 2017-04-04 Diarienummer xxx/17.

Arvode och ersättning för god man för barn som är under asylprocess

Benämning

Belopp

Fast arvode kr/mån

2 000 kr

Bilersättning kr/mil

18,50 kr


Arvode och ersättningar för ställföreträdare för barn som fått permanent uppehållstillstånd (PUT)

Benämning

Belopp

Fast arvode kr/mån.

1 500 kr

Bilersättning kr/mil.

18,50 kr

 

Arvode och ersättningar för ställföreträdare för barn som fått sitt asylärende prövat i alla instanser och inte får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Benämning

Belopp

Fast arvode kr/mån.

1 500 kr

Bilersättning kr/mil.

18,50 kr

 

Körjournal inlämnas senast den 3:e varje månad till överförmyndarenheten för erhållande av eventuell bilersättning

Informationsmaterial för ställföreträdare till ensamkommande barnPDF (pdf, 113.7 kB)