Förvaltarfrihetsbevis

Om du ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan du i en del fall behöva lämna ett bevis på att du inte har förvaltare.

Myndigheter kan kräva att man lämnar ett bevis om att man inte har förvaltare, det kan gälla exempelvis:

  • den som ska vara ansvarig utgivare för periodisk skrift
  •  den som ska ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik
  • den som ska bli fastighetsmäklare eller advokat
  • den som behöver auktorisation som tolk, översättare eller revisor
  •  en styrelseledamot ska enligt aktiebolagslagen ska kunna presentera förvaltarfrihetsbevis.   

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd. Beviset utfärdas utan avgift.  Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet.

För att utfärda ett frihetsförvaltarbevis behöver vi ditt namn och personnummer

Vi kontrollerar att du är folkbokförd i Härnösands kommun, utfärdar och skickar beviset till din folkbokföringsadress eller till den e-postadress du uppgivit.
  

Formulär för beställning av frihetsförvaltarbevisJag vill att ni skickar beviset till min * (obligatorisk)
Multiple selection