Godman och förvaltare

Godman

En god man kan förordnas när någon inte klarar att sköta sina ekonomiska eller personliga angelägenheter eller att ta vara på sina rättigheter. Vissa kriterier ska vara uppfyllda.

För att få god man ska några av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Sjukdom
  • Psykisk ohälsa
  • Försvagat hälsotillstånd
  • Liknande förhållande

Förvaltare

Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten. Domstolen är därför restriktiv med beslut att anordna förvaltarskap.

Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är att förvaltaren inte är beroende av den enskildes samtycke för sina åtgärder. Förvaltarskapet innebär att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. Omfattningen av förvaltarskapet kan begränsas och anpassas till behovet i varje enskilt fall.

Läs mer om godmanskap och förvaltarskapPDF (pdf, 1.2 MB)

Du loggar in med din e-legitimation.