Arvode och ersättning

Från och med 2017-01-01 gäller nya belopp för arvode och ersättning.
Beslut 2016-11-22 Diarienummer 306/16.

Prisbasbelopp 2016, 44 300 kr

I riktlinjerna kan du läsa mer om vad som gäller för uppdraget och vilka arvoden och ersättningar som är aktuella.

Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltarePDF (pdf, 79.5 kB)