Överförmyndare

Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt och missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Härnösands kommun har en politiskt tillsatt överförmyndare samt ersättare.

Överförmyndare (S)
Åke Molander

Överförmyndare, ersättare (M)
Nils Hansson