Utredare vid överförmyndarenheten

Enhetschef
Carina Hemström
Utredare för ärenden där huvudmannens efternamn börjar på
Godmanskap A - D  Förvaltarskap A - D  Förmynderskap A - D

Utredare
Elisabeth Bogren
Utredare för ärenden där huvudmannens efternamn börjar på
Godmanskap E -  L  Förvaltarskap E - L  Förmynderskap E - L

Utredare
Jonas Nyberg
Utredare för ärenden där huvudmannens efternamn börjar på
Godmanskap M - R  Förvaltarskap M - R  Förmyndarskap M - R samt ensamkommande barn

Utredare
Christina Hagstedt
Utredare för ärenden där huvudmannens efternamn börjar på
Godmanskap S - Ö  Förvaltarskap S - Ö  Fömyndarskap S - Ö samt ensamkommande barn

Administrativ assistent
Torbjörn Jonsson
Förvaltarfrihetsbevis samt granskare av årsräkningar och övriga administrativa uppgifter.