Vill du bli god man?

Det finns människor som inte klarar att förvalta sin egendom och bevaka sina rättigheter. De har rätt till en god man som hjälper dem med detta.

En god man är en person som hjälper en medmänniska med ekonomiska frågor och sina rättigheter i samhället. Ditt uppdrag och ersättning kan variera beroende på behov.

Det väsentliga är att gode mannen alltid arbetar för den enskildes bästa och har goda kunskaper om hur samhället fungerar.

En kvinna
Har du tidigare erfarenhet som god man/förvaltare? * (obligatorisk)